Nyheder på en engagerende måde - Vi prøver nyt format.

Formanden: Vores medlemmer skal engageres.

I denne nyheds blog er det formanden, Rune, der præsenterer en idé vedrørende at skabe et større engagement i blandt vores medlemmer og følgere. Det er et langtidsprojekt som skal ses som et anslag i en længere række af kommende "‘contents’ - eller indhold - som skal deles til vores medlemmer. Content der er meningsfuldt, nærværende og engagerende.

Idéen er at lave en vlog (video log) månedligt ca.; hvor vi beretter om hvordan det går, hvad vi arbejder på, hvilke udfordringer vi møder og meget mere. Det er endvidere ambitionen at have folk fra foreningen med inde over videoerne, folk fra bestyrelsen, trænere og konsulenter/instruktører/eksperter mv. Det er idé-fasen lige nu så inden månedens udgang vil der være mere information vedrørende dette.

Teahouse

Er en artist, som arbejder for et firma med at lave forskellige “arts”. Denne artist ved navn Tea Tse Yan Kau, eller bare kaldt ’Tea’ har været så sød at hjælpe os med vores nye logo - helt gratis! Det er vi selvfølgelig utroligt glade og stolte over. Først og fremmest at hun gerne ville lægge sin fritid i at udarbejde et logo i samspil med bestyrelsen, samt at være et kreativt input i vores proces. Hun vil snart skrive et oplæg på vores nyhedsblog her, med hvordan det har været at arbejde sammen med os og beskrive processen fra hendes side af.


Hvad arbejder bestyrelsen på?

LOGO:

På nuværende tidspunkt har vi fokus på at få færdiggjort vores logo internt, vi er i en proces med at tilføje nogle farver til logoet - på den ene eller anden måde, så vi får et fedt logo.

FRIVILLIG STRATEGI:

Desuden arbejder vi på en frivilligheds strategi, som skal tydeliggøre hvilke områder vi klarer os godt i, hvilke der skal have et større fokus og hvordan vores frivillige trives!